• White Facebook Icon

Följ oss på facebook

Maria Strømme

Föreläser 16/10 kl 10:10.

Maria Strømme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet sedan 2004. När hon tillträdde sin tjänst blev hon Sveriges yngsta lärostolsprofessor i ett teknikämne. Hon arbetar bland annat med att skapa en plattform i Uppsala för ett starkt samarbete mellan materialforskning på Ångströmlaboratoriet och farmaci/ bioteknikforskning vid Biomedicinskt centrum i Uppsala som utför forskning på farmaceutiska material och system med hjälp av fysikens verktyg och kunnande.

 

Maria och hennes grupp forskar kring många olika företeelser inom nanoteknologi. De har på senare tid blivit berömda både för att ha gjort materialet Upsalite® och algbatteriet, som Maria berättade om i programmet Skavlan. Upsalite® hade av forskare runt om i världen påståtts vara omöjligt att göra i mer än 100 år och batteriet som gruppen utvecklat är synnerligen miljövänligt; det består av en ledande polymer, lite saltvatten och cellulosa från en alg.

 

Hon har också utvecklat implantat som kan laddas med långsamfrisättande läkemedel och en rad andra banbrytande uppfinningar. Idag innehar hon 30 patent i hela tio olika patentfamiljer. Hennes vetenskapliga produktion är dessutom mycket omfattande, med över 260 internationella vetenskapsartiklar och flera hundratals konferensbidrag.

 

Maria Strømme har fått en rad utmärkelser. 2012 tilldelades hon Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) guldmedalj "för hennes grundläggande och tillämpande forskningsinsatser inom nanoteknologi och för hennes omfattande entreprenörskap inom fysik och medicin". 2016 utsågs hon till Årets Svenska Kvinna av SWEA International och samma år fick hon även innovationspriset Hjärnäpplet samt utsågs till Årets Hedersupplänning.

 

Maria Strømme är också grundare till flera startup-företag baserade på hennes uppfinningar och sedan 2015 vice preses på IVA (Svenska Kungliga Ingenjörsvetenskapakademin).

Nästa talare

Passa på att boka dina biljetter medan de finns kvar.